• Admin

TATALO O LE FA’AOLATAGA


TATALO O LE FA’AOLATAGA

Ua matou talitonu ua fa’amanuiaina oe i lenei tusi. E matou vala’auina oe e avea Iesu Keriso ma Alii o lou ola i le tataloina lea o le Tatalo o le Fa’aolataga:

“Le Alii e, le Atua e, ou te talitonu ma lo’u loto atoa ia Iesu Keriso, o le Alo o le Atua soifua. Ou te talitonu na maliu o Ia mo a’u, ma na toe faatuinamai e le Atua o Ia mai le oti. Ou te talitonu o lo’osoifua o Ia i le aso nei. Ou te tautino i lo’u gutu, o Iesu Keriso o le Alii o lo’u ola e amata atu i le aso nei. Ua ou maua le ola e faavavau mai ia te Ia ma lona Suafa; ua fanau fouina lo’u olaga. Faafetai le Alii e, mo lou faaolaina o lo’u agaga! Ua avea ai nei a’u ma fanau a le Atua. Aleluia!”

#Otherlanguages

1 view

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook