Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

TATALO O LE FA’AOLATAGA


TATALO O LE FA’AOLATAGA

Ua matou talitonu ua fa’amanuiaina oe i lenei tusi. E matou vala’auina oe e avea Iesu Keriso ma Alii o lou ola i le tataloina lea o le Tatalo o le Fa’aolataga:

“Le Alii e, le Atua e, ou te talitonu ma lo’u loto atoa ia Iesu Keriso, o le Alo o le Atua soifua. Ou te talitonu na maliu o Ia mo a’u, ma na toe faatuinamai e le Atua o Ia mai le oti. Ou te talitonu o lo’osoifua o Ia i le aso nei. Ou te tautino i lo’u gutu, o Iesu Keriso o le Alii o lo’u ola e amata atu i le aso nei. Ua ou maua le ola e faavavau mai ia te Ia ma lona Suafa; ua fanau fouina lo’u olaga. Faafetai le Alii e, mo lou faaolaina o lo’u agaga! Ua avea ai nei a’u ma fanau a le Atua. Aleluia!”

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square