Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

DASAL NG KALIGTASAN


Kami ay nagtitiwala na kayo ay pinagpala sa pamamagitan ng debosyonal na ito. Inaanyayahan namin kayo na gawing Panginoon ng inyong buhay si HesuCristo sa pamamagitan ng panalangin na ito: