Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Faauuina Ina Ia Sili Ona Aoga


Aso Lua 2

Faauuina Ina Ia Sili Ona Aoga ​

O ia fo’i e faapei o le laau ua toto i tafatafa ane o vaitafe, e fua mai ona fua i ona lava tau; e le to’ulu fo’i ona lau; e manuia fo’i mea uma na te faia (Salamo 1:3).

Ua aumaia e Iesu i tatou i le olaga o le malosi, fuatele, ma le aoga sili. O lo o faailoa mai lenei mea moni i le Ioane 15:16 i lana fetalaiga e faapea, “Tou te le’i li lia a’u, ae na ou li lia outou ma ou tuuina atu outou, ia outou o ma ia outou fua mai ni fua, ma ia tumau o outou fua; ina ia foa’iina atu ia te outou e le Tama mea uma lava tou te ole atu ai ia te ia i lo’u igoa.” Ua faailoa mai e Ia ia te oe, ua li lia oe, faauuina, to aina ma faatulagaina ina ia fua mai ai galuega sili.

O lona uiga ua faia e Ia oe ina ia aoga ma ia fua tele galuega e te faia: “Ae peita’i o le a maua e outou le mana (malosi, mafai, ma le aoga) pe a a o ifo le Agaga Paia i luga ia te outou” (Galuega 1:8). O le mafaufau lea e tatau ona ia te oe i le aga’i atu i galuega ma faamoemoega uma o lenei tausaga. O lo o i ai le alofa tunoa sili mo oe. O lo o galue le Atua i totonu ia te oe ina ia e faia mea e nagalo malie ai o Ia (Filipi 2:13).

Toe faitau ane fo’i i le matago e o le faamatalaina e le fai Salamo le olaga sili o le aoga ma le lelei atoatoa ua aumaia ai e le Atua oe: “O ia fo’i e faapei o le laau ua toto i tafatafa ane o vaitafe, e fua mai ona fua i ona lava tau; e le to’ulu fo’i ona lau; e manuia fo’i mea uma na te faia” (Salamo 1:3). Ia fai lea ma au tautinoga i aso ta’itasi ma mafaufau i ai i taimi uma. Ia ta’utino i aso uma e faapea, “Ua faapei a’u o le laau ua toto i tafatafa ane o vaitafe, ma e fua mai ia te a’u galuega lelei. E sili ona fua tele a’u galuega ma lo’u aoga!”

E te mafaia so’o se mea lava; e mafai ona avea oe ma soo se mea lava; e mafai ona e maua so’o se mea; e mafai ona e alu i so’o se nofoaga; e mafai fo’i ona avea oe ma so’o se mea ua e mana’o i ai. O le olaga lea ua tuuina mai e le Atua ia te oe; o le olaga o le amiotonu, atoa ai ma le pule; i le tulaga e faamamaluina ma faamalieina ai o Ia e ala i fua lelei o au galuega, a o e tuputupu i Lona malamalama.

Tautinoga

Ua faalaeiauina, faamalosi‘auina, ma faaatoatoaina a’u mo le olaga manumalo, manuia ma le silisili e ala i le mana o le Upu a le Atua, ma le mana o le Agaga. Ua faauuina a’u aga’i i le olaga o le fua tele ma le aoga sili, ina ia ou tupu olaola ai i lotoa o le Alii, faamamaluina ai o Ia, ma ia fua mai ai fua e tele mo Ia i le amiotonu. Viia le Atua!

Su’esu’e Atili:

Salamo 92:12-15; Faataoto 11:28; Ieremia 17:7-8

Faitauga Tusi Paia Mo Le Tausaga e 1

Mataio 2, Kenese 3-5

Faitauga Tusi Paia Mo Le Tausaga e 2

Galuega 6:1-8, Neemia 4-5

Leave comments on today's devotional www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook