Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Manumalo Tumau Ma Le Mamalu Ia Keriso Iesu


Aso Lulu 3

Manumalo Tumau Ma LeMamalu Ia Keriso Iesu ​

Ua faafetai i le Atua, o le ua matou manumalo ai pea lava ona o Keriso, o le ua matou faaali atu ai fo’i i nuu uma le manogi o le mata’upu ia te ia (2 Korinito 2:14).

Ole tagata ua malamalama i le Tala Lelei ia Iesu Keriso, ma le mafua’aga na a o mai ai Keriso, e le tumu lona olaga i tulaga “luga ma lalo,” ae ua na o se olaga e tumau i le manumalo ma le mamalu ia Keriso Iesu. O le tagata ua avea ma fanau a le Atua, ua valaauina e ola i aso ta’itasi i le tulaga o le mamalu; ma le manumalo i tulaga uma lava. O le olaga manumalo o lou to lea, aua ua faatuina e le Atua i tatou i luga ma faanonofo faatasi i tatou ma Keriso i mea o i le lagi (Efeso 2:6).

O lo o e nofo faatasi ma Keriso i le tulaga “...e silisili lava i alii sili uma lava, ma faipule, ma e ua malolosi, ma alii, ma igoa uma lava e ta’ua, e le gata i le olaga nei, ae o’o fo’i i le atali” (Efeso 1:21). O lo o e nofo i le tulaga e maualuga atu i temoni ma ‘au o le pouliuli, ma tulaga le lelei uma o lenei lalolagi. Ua e manumalo i luga o ia tulaga uma! Ia maua e oe le manatu e le mafai ona toilalo lou olaga.

E leai se mea o lenei lalolagi e mafai ona tu faasaga tau mai ia te oe, aua “...e silisili le o i totonu ia te oe, nai lo o le o i le lalolagi” (1 Ioane 4:4). Ua lavea’iina, liua oe mai le malosi o le pouliuli, ma momoli atu i le Malo o le Alo pele o le Atua, ua ta’ita’iina i tatou i ala o le manumalo o le olaga; o le solo o le manumalo tumau!

Tula’i nei loa i lou faatuatua e tete’e atu i faama’i, ma’i, mativa, oti, Satani, ma ana mailei. Ia tumau i lou olaga manumalo ia Keriso Iesu. O le olaga ia Keriso o se olaga sili; o le tautinoga ma le faaalialia lea i aso ta’itasi o le olaga manumalo ma le silisili! Fai mai le Tusi Paia, “O Keriso i totonu ia te oe, o le faamoemoe lea o le mamalu;” o lona uiga ua o’o mai le mamalu aua o Keriso o lo o a o i totonu ia te oe. O le afio o Keriso i totonu ia te oe, o lona uiga ua o’o mai ia te oe le manuia; le tamaoaiga, ma le malosi. Aleluia! Se olaga matago e ua tatou maua mai ia te Ia; o le olaga o le manumalo, mamalu ma le pule, e ala i le Upu ma le Agaga Paia.

Tautinoga

Ou te ola nei i le manumalo ma le pule i luga o Satani, malosi o le pouliuli, ma tulaga uma o le olaga. Ua ou lagonaina le mana ma le alofa tunoa sili o le Atua i le aso nei, a o o’u faaalia atu i tagata uma o lo’u lalolagi le manogi o le mataupu ia Keriso, i nofoaga uma, i le Suafa o Iesu. Amene.

Su’esu’e Atili:

1 Korinito 15:55-57; 1 Ioane 4:4; Roma 8:35-37

Faitauga Tusi Paia Mo Le Tausaga e 1

Mataio 3, Kenese 6-8

Faitauga Tusi Paia Mo Le Tausaga e 2

Galuega 6:9-15, Neemia 6

Leave comments on today's devotional www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook