Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Ua Faaatoatoaina I Tatou Ia Te Ia


Aso Tofi 4

Ua Faaatoatoaina I Tatou Ia Te Ia ​

Aua o lo’o mau i totonu ia te ia le tumu uma lava o le uiga Atua ua i lona tino; o lo’o ua faaatoatoaina fo’i outou ia te ia; o le ulu ia o alii sili uma lava atoa ma faipule (Kolose 2:9-10).

Ole atoatoa o le paia o le Atua, o lo o i totonu ia Iesu Keriso. A e taga’i ia Iesu, o lo o e taga’i i le atoaga o le Tolu-tasi paia; o Ia o le maota o le Atua i lona atoaga. Po’o lou talitonu i lea mea pe leai, e le afaina. Atonu e te taga’i atu ia te Ia ma e faapea, ua na o Ia o se tagata, e pei ona faifai e tagata i aso o le Tusi Paia, ae peitai o Ia o le Atua lava Ia.

O le upu “tumu” i le tatou mau amata e mai le upu Eleni “pleroma” o lona uiga o le atoatoa; e leai se mea e manaomia e le o i ai; e leai se le atoatoa; o le atoatoa sili lava. O se mea matago e i lea mataupu, ua fai mai le Tusi Paia, “Ua faaatoatoaina oe ia te Ia o le ulu o alii sili uma lava atoa ma faipule.”

Afai e silasila mai le Atua ia te oe, o le a vaaia e Ia le atoatoa; o mea uma e te manaomia i le olaga ma le uiga Atua o lo o i totonu ia te oe: “Ua foaiina mai ia te i tatou e lona mana Atua o mea uma, e o’o ai i le ola ma le amio Atua, i lo tatou iloa lelei o le na valaau mai ia i tatou i lona mamalu ma lona lelei silisili” (2 Peteru 1:3). Tete’e atu i le ola ma le manatu o le mativa; e pei ua e le tagolima; ola i le olaga sili ia Keriso.

Afai lava e te manatu faapea, “Pe ana mafai lava e le malo ona fai lea mea mo a’u; ana mafai fo’i e lea tagata po’o lea tagata ona aumai ia te a’u lea mea po’o lea mea, se manu ou te mafaia lenei olaga,” o lona uiga ua e tautino le le atoatoa, ma e sese lea tulaga. Ua atoatoa oe i le atoaga o Keriso. Ia e matua’i talitonu i lea tulaga. Ia e ola ma tautino i ai.

E tatau ona faapea au tautinoga e fai, “Tama, ou te le mana’o i se mea, aua ua ia te a’u mea uma! Ua faaatoatoaina a’u ia Keriso! Ua atoatoa lo’u olaga i Lona atoatoa; e leai se mativa i lo’u olaga, ua na o le atoatoa.” Ia e tumau i lea tautinoga, ona e vaaia lea le tino mai o mea ua e valaauina i lou lalolagi. Ua ia te oe le pule o le lalolagi nei! Aleluia!

Tatalo

Tama Peleina, faafetai mo le a o ai o Keriso i totonu ia te a’u, i le tagata o le Agaga Paia. Ua tonu ia te a’u lenei olaga aua o lo o a o i totonu ia te a’u le faiaoga sili, ma ua faaatoatoaina a’u ia Keriso. O lea, e leai se mea ou te mativa ai: o manatu, soifua maloloina, tamaoaiga, ma mea lelei uma a le Atua ua i lo’u agaga lea, ma ou te toina mai lea mai le tumutumuga o lo’u agaga, i le Suafa o Iesu. Amene.

Su’esu’e Atili:

Salamo 82:6; Galuega 17:28; Ioane 17:22-23

Faitauga Tusi Paia Mo Le Tausaga e 1

Mataio 4, Kenese 9-11

Faitauga Tusi Paia Mo Le Tausaga e 2

Galuega 7:1-11, Neemia 7-8

Leave comments on today's devotional www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square