Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

O Lo Tatou Mafutaga Ma Ia


Aso Faraile 5

O Lo Tatou Mafutaga Ma Ia ​

O le mea na matou vaavaai i ai ma faalogologo i ai, matou te ta’u atu ai ia te outou, ina ia outou mafuta faatasi ma i matou, o lo’o matou mafuta faatasi fo’i o i le Tama lea atoa ma lona Alo o Iesu Keriso (1 Ioane 1:3).

Ole uiga o le mafuta o le avea lea ina ia tasi. O le tuufaatasia; o se faatasiga. A o lona faatulagaina i le tatou mau amata e faailoa mai ai lo tatou faatasi ma le Atua i le vasega e tasi. Ua aumaia i tatou i le tuufaatasiga e le mafai ona tuuese’eseina ma le Tama, le Alo, ma le Agaga Paia. Letioa fai mai Peteru o i tatou o “asosi o le ituaiga-Atua”; o to o le mamalu paia (2 Peteru 1:4).

O le soifuaga lava e tasi o lo o i totonu o le vine (Iesu), o lo o i totonu fo’i o le lala (ekalesia), aua ua tasi i tatou ma Ia. O le tulaga matago e lea i lo tatou olaga Kerisiano; o le tatou tasi lea ma le Alii. O le mafua’aga lea na a o mai ai Iesu. Fai mai le Tusi Paia, “E faamaoni le Atua, o le ua valaauina outou ina ia mafuta faatasi ma lona Alo o Iesu Keriso lo tatou Alii” (1 Korinito 1:9).

E faapefea ona e mativa, pe ola fo’i i se olaga faatauvaa, pe afai o lo o e mafuta ai ma le Atua? O se tasi uiga o lenei tulaga ua avea oe ma suli faatasi ma Keriso! O mea uma ua ia Iesu Keriso ua ia te oe fo’i. O le alofa tunoa lea o Iesu Keriso. Ua aumaia e Ia oe i le ola e tasi ma Ia. O le lalolagi o a oe ia. Ia e ola ma savali ai i lea malamalama.

E leai se mea leaga e mafai ona manumalo ia te oe. Fai mai le Roma 8:28, “Ua tatou iloa fo’i e galue le Atua i mea uma lava mo le lelei faatasi ma i latou o e ua alolofa atu ia te ia...” Po’o lea le foliga faigata o se tulaga, o oe o le tagata manumalo ia Keriso Iesu, aua ua avea oe ma asosi ma pa’aga o le Tupu o le lalolagi. So’o se mea e te i ai i lenei lalolagi, e sila a e le Atua, aua e manatu mai ai le Atua, ma e nagalo o Ia mo mea lelei mo oe. Ia ia te oe lea manatu, ona suia lea o lau vaai i le lalolagi ma lou olaga.

Tatalo

Tama Peleina, faafetai mo le avanoa e mafuta ai ma oe, faatasi ma Iesu ma le Agaga Paia; ua atoa lo’u olaga! Ua ou pule i le lalolagi; e leai se limiti i lo’u olaga; ua ia te a’u mea uma ia Keriso. Ou te faaali atu le ola ma uiga o le Agaga aga’i lo’u lalolagi, i le Suafa o Iesu. Amene.

Su’esu’e Atili:

1 Korinito 6:17; 2 Korinito 13:14; 2 Peteru 1:3-4

Faitauga Tusi Paia Mo Le Tausaga e 1

Mataio 5:1-20 Kenese 12-14

Faitauga Tusi Paia Mo Le Tausaga e 2

Galuega 7:12-21 Neemia 9

Leave comments on today's devotional www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook