Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Loto Gatasi Ma Le Upu


Aso Gafua 8

Loto Gatasi Ma Le Upu ​

Afai ‘e te ta‘utino i lou gutu i le Ali‘i o Iesu, ma talitonu i lou loto ‘ua toe fa‘atuina mai o ia e le Atua nai e ‘ua oti, e fa‘aolaina ai oe; aua o le loto e talitonu ai, e o‘o mai ai le amiotonu; a o le gutu e ta‘utino ai, e o‘o mai ai le ola (Roma 10:9-10). ​

Ole uiga o le ta’utino i le tatou mau amata, o lou tautala atu lea i le mea e tasi ma le maliega. Afai ua fetalai mai le Atua ma e ta’uta’u atu i le mea lava e tasi ua ia fetalai mai ai, o le ta’utinoga lena. Fa’ata’ita’iga: fai mai le A oga a le Atua e i ai pea o Ia ma oe seia o’o i le fa’avavau. O lea, e le ao ona e fa’apea atu, “Le Ali’i e, fa’atasi mai ia te a’u”. O lou tautala ai fa’apea, o lou fete’ena’iga lea ma le Upu a le Atua. E tatau ona e fa’apea atu, “Le Ali’i e, ou te fa’afetai atu aua o lo’o e fa’atasi mai ia te a’u i taimi uma.”

Fai mai le Tusi Paia, “E feoa‘i fa‘atasi ‘ea se to‘alua pe a le loto gatasi i la‘ua?” (Amosa 3:3). O le ala e te savali loto gatasi ai ma le Atua, o le faia lea o Lana Upu ma ola e tusa ai ma le Upu. O i’ina o lo’o i ai le fa’amanuiaga: “A o le matua matamata i le tulafono o le sa‘olotoga ‘ua ‘ato‘atoa ‘ona lelei, ma ‘ua tumau i ai o ia, e le se fa‘alogologo ma le fa‘agalogalo lena tagata, a o le ‘ana‘ana i le galuega, e manuia o ia i lona lava ‘ana‘ana” (Iakopo 1:25).

Fai mai le mau amata, “Afai ‘e te ta‘utino i lou gutu i le Ali‘i o Iesu, ma talitonu i lou loto ‘ua toe fa‘atuina mai o ia e le Atua nai e ‘ua oti, e fa‘aolaina ai oe.” Soo se tasi na te ta’utinoina le Ali’i o Iesu, ma talitonu ua toe fa’atuina e le Atua ia te Ia mai le oti, ua fa’asaoina ma o le a le alu i seoli. Ae peita’i, afai ua mae’a ona e faia lea ta’utinoga ae e te faia ta’utinoga i luma e fa’apea, “Ou te le o mautinoaina po o ua fa’aolaina lo’u tagata” ua latou toe te’enaina lo latou fa’aolataga.

‘Aua le tautala le gatasi ma le Upu. ‘Aua le fa’aleaogaina lou fa’atuatua e ala i lou tautala i upu e le ogatasi ma le nagalo o le Atua mo oe. O le ala i le ola malosi, mamalu ma le manuia, o lou tautala lea i le Upu i so’o se tulaga o le olaga. E le lava fa’a tauli o le lalolagi na te tao a lou alualu i luma pe afai e te tautala ma ola i le Upu a le Atua.

Tatalo

Tama peleina, fa’afetai mo le puleaga o Iesu i loʻu olaga ma le puleaga o Lona alofa. Oute tu’uina atu lo’u tagata i ou a’ao alofa. Oute talitonu ete ta’ita’i ma ta’iala ia te a’u i lou nagalo atoatoa mo loʻu olaga. Ua ou savali i le ala o le manuia ma le manumalo aua o Iesu o le Alii o loʻu ola, lo’u mafaufau, lo’u tino, o’u tupe ma mea uma e fa’atatau ia te a’u. O ia o loʻu matai, o le ua o’u a a i ai, o ia fo’i o la’u uo. Tumau le vi’iga i Lona Suafa e fa’avavau.

Su’esu’e Atili:

2 Korinito 4:13; Eperu 13:5-6

Faitauga Tusi Paia Mo Le Tausaga e 1

Mataio 6:19-7:1-6, Kenese 20-22

Faitauga Tusi Paia Mo Le Tausaga e 2

Galuega 7:43-53, Neemia 12

Leave comments on today's devotional www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square