Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

O Se Olaga Fou Atoatoa


Aso Lua 9

O Se Olaga Fou Atoatoa ​

O lenei, afai o ia Keriso se tasi, o le tagata fou ia; ua mavae le ola tuai, faauta, ua oo mai le ola fou (2 Korinito 5:17). ​

Ole upu “fanau fouina” e le o se upu a se lotu po’o se talitonuga. A o’o na e fesili i se Kerisiano pe faapefea ona latou iloa ua latou fanau fouina, o nisi o le a faapea mai, “ Ou te iloa ua ou fanau fouina, ona o mea sa masani ona ou faia, ua ou le toe faia. Ua sui o’u ala, ma ua ese fo’i lo’u amio.” O le fanau fouina e sili atu nai lo o lena faamatalaga. O le mea ua e mauaina ina ua e fanau fouina, o se olaga fou atoatoa. E leai se mea e faapea, “O mea sa masani ona ou faia, ua ou le toe faia,” aua ua oti le tagata tuai sa faia na uiga. E le o toe i ai lena tagata.

Ina ua e taliaina Keriso i lou olaga, e iai le mea na tupu: ua toe faatautaia lou agaga. Na fanaua oe i le Upu o le Atua, ma Lona Agaga. O lenei ua ia te oe le ola, ma le natura a le Atua. Ma afai ua i se tasi le ola ma le natura o le Atua, e mafai ona ola o ia e pei o le Atua. O lea, o lou fanau fouina, o lou taliaina lea o le natura a le Atua; o le avea lea o oe e au faatasi ma le aiga Atua.

Fai mai le Roma 6:6, “Ua tatou iloa lenei mea, na faasatauroina faatasi ma ia lo tatou tagata tuai, ina ia faaumatia ai le tino o le agasala, ina ia le toe faapologaina i tatou i le agasala.” E le o tao a ma tumau lou ola tuai po’o lou natura; ua faaumatia. Ua avea oe ma tagata fou, o se ituaiga fou; e leai setalaaga, e leai fo’i se tuana’i. I luma o le Atua, o mea uma sa e iai ma sa e faia ae e te le i fanau fouina, ua le toe iai se faamaumauga. E le o se folafolaga lea mea. O le upu moni mai le Upu a le Atua.

Afai e te le iloaina lenei mea, e mafai ona e tauivi pea ma lou tuana’i po’o ou agasala sa e faia ae te le’i fanau fouina. O le mafuaaga lea e iai ai taimi ete faapea ai ua ta’u-leaogaina oe i mea a le Atua. E leai; e le o oe o se tagata agasala. O oe o le amiotonu o le Atua ia Keriso Iesu, aua ua e fanau fouina. Ua molimau le 2 Korinito 5:21, “Aua o le na le iloa le agasala, na faia o ia e le Atua ma agasala, mo i tatou: ina ia avea i tatou ma amiotonu a le Atua ia te ia.”

Savali i le malamalama o lou amiotonu, ma le ola fou ia Keriso: “O lenei, ua tatanu faatasi i tatou ma ia i le papatisoga i lona maliu; ina ia tatou savavali i le ola toefuataiina, pei ona toe faatuina mai o Keriso nai e ua oti, i le mamalu o le Tama” (Roma 6:4).

Tatalo

Tama Peleina, ou te faafetai atuiateoeonaolauUpumale mana o lo o iai, e na te mafaia ona faatinoina mo a’u le mea o lo o fetalai ai. Ou te ola i le ola silisili, savali i lou mamalu ma le pule o le Agaga, aua ua ou fanau fouina. O tapula’a ma lu’itau o le tuana’i, o tiga ma fa’ama’i ua mavae atu. O lenei, ua ou ola i le manumalo, i le amiotonu, lemu ma le olioli e faavavau, i le Suafa o Iesu, Amene.

Su’esu’e Atili:

Kolose 3:9; 2 Korinito 5:21

Faitauga Tusi Paia Mo Le Tausaga e 1

Mataio 7:7-29, Kenese 23-24

Faitauga Tusi Paia Mo Le Tausaga e 2

Galuega 7:43-53, Neemia 12

Leave comments on today's devotional www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square