Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

O Lo O Galue O Ia I Totonu Ma Ala Mai Ia Te Oe


Aso tofi 11

O Lo O Galue O Ia I Totonu Ma Ala Mai Ia Te Oe

O lenei, sa ia Keriso le Atua, ua faaleleia e ia le lalolagi ia te ia, ua le ta’ua a latou agasala ia te i latou; ua ia tuuina mai fo’i ia te i matou le upu o le leleiga (2 Korinito 5:19).

Ua molimau le 2 Korinito 5:19, “O lenei, sa ia Keriso le Atua, ua faaleleia e ia le lalolagi ia te ia...” O lea, o le Atua sa galue i totonu ia Keriso e faapupulaina tauaso, fafagaina le a aai, faaofuina le telenoa, faamaloloina le au mama’i, teuteuina le loto momoia, laveai i latou o e sa sauaina e le tiapolo, ma e oo lava i le toe faatuina o le oti.

Ua molimau Luka i le tusi o Galuega 10:38: “O Iesu o le Nasareta, o le na faauuina e le Atua i le Agaga Paia ma le mana, o ia sa femaliua’i ma agalelei ma faamalolo atu i e na faato’ilaloina uma lava e le ti’apolo, aua sa ia te ia le Atua.” O le faasaua na tupuga mai le tiapolo, ae sa faauuina e le Tama o Iesu, o le na faamaloloina i latou uma na sauaina. E manatua ai upu o le Aposetolo o Paulo i le Filipi 2:13: “Aua o le Atua, o lo o galue i totonu ia te outou, ina ia outou loto i mea e nagalo malie ai o ia ma ia outou galulue ai.”

E le’i taumateina e Paulo; ua ia malamalama i le fetalaiga a Iesu ina ua Ia fetalai i le Ioane 14:10, “...o le Tama fo’i o i totonu ia te a’u; a le o lea ia outou talitonu mai ia te a’u ona o ia galuega.” O le mea lea o lo o faia e le Agaga Paia ia i tatou i le taimi nei. O lo o galue o ia i totonu ia te oe, faia oe e naunau ma faaoso a e faia le galuega a le Atua. O ia lea na te faia oe e naunau e auauna atu i le Atua ma fesoasoani e te faia. O lo o ola o ia i totonu ia te oe. Na te tautala e ala atu ia te oe ma galue ia te oe.

O ia o lou malosiaga. Ua molimau le 2 Korinito 3:5, “Aua e le mafai pe a na o i matou ona manatunatu i se mea, peiseai na ia te i matou, a o le Atua e mafai ai i matou.” Afai ete malamalama i lenei mea moni i aso uma, ma faʻatagaina e galue i lou olaga; e te le toe faitio lava. O ou manatu fo’i sa iai e pei, “Maimau pe a mafai ona ou faia nei mau mea,” o le a avea ma se mea o le taimi ua tuanai.

Ia e tula’i mai totonu o lou tagata! Faailoa po o ai oe ia Keriso, ma Lona malosi o loo galue ia te oe. Ia mautinoa o loo Ia aa aina le lalolagi e ala atu ia te oe, e tusa ai ma Lona mana e galue malosi ia te oe. Faailoa atu e mafai ona e faia mea uma e ala ia Keriso o loo soifua, ma faamalosia oe.

Tatalo

Tama Peleina, ou te faafetai atu aua o oe o lo’o galue, soifua, ma o lo’o galue i totonu ia te a’u ma ala atu ia te a’u, e ala lea i lou faamalosi mai ma faailoa mai mea ete a a i ai. Ua faamalosia a’u e lau Upu ma lou Agaga, e faaalia lou lelei, alofa, agalelei ma lou amiotonu i lo’u lalolagi, o lea, ia faataunuuina lou nagalo, i le Suafa o Iesu, Amene.

Su’esu’e Atili:

Efeso 2:10 AMPC; Eperu 10:7; Filipi 1:6

Faitauga tusi paia mo le tausaga e 1

Mataio 8:28-9:1-1, Kenese 27-28

Faitauga tusi paia mo tausaga e 2

Galuega 8:14-25, Eseta 3-4

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square