Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Ola Fou Ua Ia Keriso


Aso lua 16 Ola Fou Ua Ia Keriso

Tou te le’i iloa ea, o i tatou nei uma na papatisoina ia Keriso Iesu, na papatisoina i tatou i lona maliu? O lenei, ua tatanu faatasi i tatou ma Ia i le papatisoga i lona maliu; ina ia tatou savavali i le ola toefuata’iina pei ona toe faatuina mai o Keriso nai e ua oti, i le mamalu o le Tama (Roma 6:3-4).

Ole tatou Tusi autu e matua mata’ina. O loo amata i le faailoa mai ia i tatou ua papatisoina i tatou i totonu o “Iesu Keriso” ae le na o “Keriso.” O le vaega mulimuli ua faauigaina ua tuuina i totonu o le tino o Keriso, a o le vaega muamua ua faamausaliina ina ia e malamalama atili i le uiga o le molimau a le Tusi Paia, “Aua o itu lava i tatou o lona tino” (Efeso 5:30). E leai se isi mea e sili atu nai lo’o lea.

Ua papatisoina oe i totonu o Iesu Keriso, o lona uiga ua e leiloloa i totonu o Ia; faatofuina ia te Ia. Ua tuu-faatasia oe ma Ia ma ua le mafai ai ona faailogaeseina oe ma Ia: “Ae peita’i o le ua faatasia ma le Ali’i ua la agaga e tasi ma ia.” (1 Korinito 6:17)

I le taimi nei, o le vaega lona lua e matua sili lona a aga o le mea moni lea e le gata ina ua papatisoina i tatou i Lona maliu, ae ua toe faatuina mai i tatou faatasi ma Ia i se ola fou. Fai mai le Tusi Paia, “O lenei, ua tatanu faatasi i tatou ma ia i le papatisoga i lona maliu; ina ia tatou savavali i le ola toefuata’iina” (Roma 6:4). O loo talanoa le Aposetolo o Paulo i le maliu o Keriso, ae o loo i ai fo’i ma le toe tu mai, o le mea moni lava.

O le toetu na amataina le Kerisiano. E le i amataina le Kerisiano i le maliu o Iesu Keriso, ona e le o Lona maliu na aumaia le ola ia i tatou; o Lona toetu, peita’i na aumaia i totonu ia i tatou se olaga fou. O Lona maliu na totogiina ai a tatou agasala, ae e le’i aumaia ia i tatou le ola fou. O le mea lea, o le faaolataga e le’i afua mai i le ta’utinoga o Lona maliu, ae o Lona toetu: “Afai e te ta’utino i lou gutu i le Alii o Iesu, ma talitonu i lou loto ua toe faatuina mai o ia e le Atua nai e ua oti, e faaolaina ai oe” (Roma 10:9).

O loo i ai le ola fou i totonu o Keriso; o loo i ai le mafaufau fou; ma le malamalama ua toe faatuina mai Keriso mai le oti i le mamalu o le Tama, e tatau fo’i, ona e savali i le ola fou. O lona uiga, e tatau ona e iloa ma lou mautinoa ua e alu ese mai le oti faa-le- Agaga. Ua i ai nei ia te oe le ola fou, ua oti lou natura tuai. Ua le toe maua lou tuana’i, ua faafouina oe ia Keriso Iesu; o se foafoaga e matua sili! Savali ai nei i lenei malamalama’aga. Aleluia!

Tatalo

Uaouiloainaoaia’u;outelemaile lalolagi nei, ou te le auai fo’i i lenei lalolagi. O a’u o le tagata fou, sili atu nai lo le oti; ua ou sao mai i le oti, ua fa’aatoatoaina a’u ia Keriso Iesu. Ua ou savali i le malamalama o lo’u natura fou ia Keriso; ua ese mai a’u mai lenei lalolagi. O Keriso o loo ola i totonu ia te a’u; i lo’u agaga, loto, ma le tino, i le Suafa o Iesu. Amene.

Su’esu’e Atili:

Roma 8:1-2; Ioane 11:24-26; 2 Korinito 5:17

Faitauga tusi paia mo le tausaga e 1

Mataio 12:1-21 Kenese 38-39

Faitauga tusi paia mo tausaga e 2

Galuega 9:32-43 Iopu 3-4

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook