Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

O le Faatuatuaga I Le Upu


Aso tofi 18 O le Faatuatuaga I Le Upu

O le mea lea aua le lafoai ai o outou faamalosi, ua i ai le taui e tele. Aua ua aoga ia te outou le onosai, ina ia maua e outou le mea na folafolaina, pe a uma ona faia e outou le nagalo o le Atua (Eperu 10:35-36).

Olou faatuatuaga i le Upu a le Atua e le tatau ona maluelue lea. A ia e fa’ata’ita’i i le Upu e o’o lava i vaega faigo e o le olaga nei. O se fa’ataitaiga lelei, afai ua faigata le tulaga ua e o’o iai ma ua e le iloa po’o fea le mea o le a maua mai ai se mea e ai, aua e te atuatuvale. I le taimi lava lena, ia e tautalaina ma tautinoina le Upu a le Atua. Manatua upu a Iesu i le tusi o Mataio 6:25, “O le mea lea oute fai atu ai ia te outou, aua ne’i outou popole i o outou ola, i mea tou te aai ai, ma mea tou te inu ai....”

Sa toe fa’aleo mai e le Aposetolo o Paulo le mea lava lea e tasi; sa ia faapea mai, “Aua nei popole outou i se mea e tasi, a ia faailoa atu o outou manao i mea uma lava i le Atua, i le tatalo, ma le faatoga, atoa ma le faafetai” (Filipi 4:6). Fa’ata’ita’i le mea lena, ia taula lou faatuatuaga i le Upu a le Atua. Masalo ua e taga’i atu i lou tusi tupe ua leai se tupe o iai; ‘aua e te tautala e pei oe o se tagata mativa. Tao lou mana’o e te aioi atu mo se tupe, ae ia e tautino, “O a’u o le suli o Aperaamo; ua tuuina mai le laloagi atoa ia te a’u. Ua mauoloa a’u ona o Keriso. O lo’o ia te a’u oloa e le mafai ona faitauina. Fai mai le fai salamo ua fuafuaina mo’u le fanua i mea valevalenoa; e moni, ua ia te au le to matagofie.”

Fa’atino lou fa’atuatua i le Upu a le Atua ona e manumalo ai lea i taimi uma. O le Upu a le Atua e fa’atatau i lou manuia ma lou tamaoaiga ua uma ona tuuina mai; e ao ia te oe ona e mafaufau, tautala ma savali ai. E te manumalo i so’o se fa’a tauli o lenei lalolagi i le Upu a le Atua o lo’o i ou laugutu. E tusa lava po o a fa’aletonu ua o’o iai! E mafai lava ona e aumaia le mamalu o le Atua i totonu o so’o se fa’a tauli, e pei ona aumai e le Atua le to’a lemu i le lalolagi nunumi ma le gaogao i ona Upu.

O lo’o faapea mai le 2 Korinito 4:17-18 e faapea, “Aua o lo matou puapuaga mamasagia ma le vave mavae, e tupu mai ai mo i matou le manuia mamafa, e matua silisili ese lava ma le faavavau; o loo matou le manatunatu i mea ua vaaia, a o mea e le vaaia; aua o mea ua vaaia e gata mai ia, a o mea e le vaaia e faavavau ia...” Vaai i le mea o le a tupu ia te oe pe a tumau pea lou loto ma lou mafaufau i le Upu, ma ua mausali lou faatuatuaga i le Upu: O le faa tauli faigata ma puapuaga o lo’o feagai nei ma oe, o le a tupu mai ai mo oe le manuia. Viia le Atua!

Tatalo

Tama Pele o i le lagi, faafetai ona o le faamoemoe, o le faatuatua ma le alofa ua ou mauaina mai lau Upu. O lea, ua ou mautinoa, o le ola manumalo ma le manuia e mo a’u, aua o lo’o fetalai mai ai lau Upu. Oute manumalo i mea uma lava, aua ua e avea au ma tagata manumalo a’ia’i. I le Suafa o Iesu, Amene.

Su’esu’e Atili:

Isaia 55:10-11; Eperu 4:12

Faitauga tusi paia mo le tausaga e 1

Mataio 13:1-23 Kenese 42-43

Faitauga tusi paia mo tausaga e 2

Galuega 10:9-20 Iopu 7-8

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square