Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Ua Fausiaina Lava Mo Oe


Aso sa 21

Ua Fausiaina Lava Mo Oe

Ua le maua outou e se tofotofoga e ese i lo tagata; a ua faamaoni le Atua, o le na te le tuuina atu outou i le tofotofoga e sili i se mea ua outou lavatia, ae sauni foi faatasi ma le tofotofoga se mea e sao ai ina ia outou lava oono (1 Korinito 10:13).

Epei ona i ai le tagata e fausiaina o lavalava, ato, seevae, ma isi mau mea, e faapena fo’i ona iai o mea e ta’ua o “faa tauli fausiaina”; ua faatulagaina e patino ia te oe lava. I le avea ai o oe ma alo o le Atua, o faa tauli uma e feagai ma oe i lenei olaga, e le’i faatulagaina mo se isi, ae ua na o oe lava. O lea, ia faamautuina lou mafaufau ete a a ona o faa tauli uma o le a feagai ma oe, ona o au ia e te manumalo ai.

O le mafuaaga lea ua fai mai ai le Upu, “Ia a a tele outou pe a maua outou i tofotofoga eseese”; ua uma ona faatulagaina oe e te manumalo. E agai lava le faa tauli i lona fofo. O lea, tago laia e faafeiloai faa tauli. O lau amio i faigata o lenei olaga ua tatau na o le manuia ma le manumalo atoa, e tusa lava poo le a le faa tauli.

E le faigata le olaga talu ai o mea o loo tutupu i lou olaga; ma e le o ou lagona fo’i e gauai mai ai fofoga o le Atua. E gauai mai ona fofoga e faatatau lea i lau gaioiga e fai. E le o “polepole vale“o Ia i faa tauli o loo feagai ma oe, ona ua iloa e Ia ete fanau mai ia te Ia; ua manumalo aiai i mea uma. O le mea o loo manao le Atua e te faia, o le su’esu’e lea i lana Upu, ma ia maua le poto o le Malo e galue i totonu o lou agaga, ina ia tala-feagai lau tali atu i taimi uma. A e tali atu soo se faa tauli i le tali o le Malo, e te le toilalo.

Ua molimau le 2 Korinito 4:17, “Aua o lo matou puapuaga mamasagia ma le vave mavae, e saunia ai mo i matou le mamafa o le mamalu faavavau e matua silisili ese foi.” O le malosiaga ma le maoae o faa tauli e oo atu ia te oe, e faamautuina ai le malosiaga o lau amio, o lau siitaga, ma le mea ua faatulagaina ai e le Atua oe. O le laititi o le faa tauli, o le laititi foi lena o lou tulaga.

Ia faagaeetiaina oe i tagata ua latou fetaiai ma faigata ma latou manumalo ai; ‘ae e le o tagata e pala’aai ma sosola i aso o faigata. O loo fai mai le Tusi Paia a e vaivai i le aso vale, e itiiti lava lou malosi (Faataoto 24:10). Faafesagai ma faa tauli ma manumalo. A e manatu ifo ua matua’i tetele faa tauli, ona e a a lea, ona o lona uiga ua siitia oe, aua ua maua lau avanoa e faaaoga ai le Upu. Ia lua fetaiai ma le faa tauli, faa-muamua iai lou ao! Ua na o lou faatuatua e te manaomiaina. O lou faatuatua i le Upu e te manumalo ai pea.

Tatalo

Ou te faafetai ia te oe, le Tama manuia, ona o le mana o lau Upu, ma le mana ua maua ai iuga manuia o lo’u olaga. Ua faatupuina ma faamalosiina lo’u faatuatua e pule i luga o faa tauli, ma manumalo i soo se faa tauli e faapena ona oo mai. I le Suafa o Iesu, Amene.

Su’esu’e Atili:

2 Korinito 4:7-9; 1 Korinito 10:13 AMPC

Faitauga tusi paia mo le tausaga e 1

Mataio 14:13-36 Kenese 49-50

Faitauga tusi paia mo tausaga e 2

Galuega 10:44-11:1-3 Iopu 13-14

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook