Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Pule I Le Lalolagi Nei


Aso gafua 22

Pule I Le Lalolagi Nei

Ia ia te outou le alofa tunoa ma le manuia mai le Atua le Tama, ma lo tatou Alii o Iesu Keriso. O le na foaiina mai o ia e ia ona o a tatou agasala, ina ia laveai mai o ia ia i tatou ai le olaga (lalolagi) leaga ua i ai nei, e tusa ma le nagalo o le Atua, o lo tatou lava Tama (Kalatia 1:3-4).

Ina ua avea i tatou ma tagata fou ia Keriso Iesu, o loo tatou fetaiai ma lalolagi e tolu i le taimi e tasi. O le lalolagi muamua o loo ta’ua i le tatou mau amata “o le olaga (lalolagi) leaga ua i ai nei.” Na ofoina mai e Iesu Keriso o Ia mo a tatou agasala, ina ia laveaiina i tatou mai “le olaga leaga ua i ai nei.” Ua mafua ona leaga, ona o loo pulea mai e le isi lalolagi.

O loo ta’ua e le 2 Korinito 4:3-4 o Satani o le alii o lenei lalolagi; i le olaga (lalolagi) leaga ua i ai nei. Ua maua mai lea i le upu Eleni o le “aion”; ua faauigaina lea i lenei vaitau po o le taimi lenei ma ona polokalame. Na avea o ia ma atua o le lalolagi o le iuga lea o le agasala tele a Atamu i le Atua i le Faatoaga o Etena. Na faoa e Satani lenei puleaga sa ia Atamu, ona o le le usiusitai i le Atua. A o le mea e faanoanoa ai, o loo soifua pea tagata e le’i faaolaina i le puleaga a Satani ma ana aupega i lenei lalolagi.

O loo aumai foi e le Efeso 6:12 ia te i tatou isi malamalamaaga. O loo fai mai, ”...tatou te le tau ma tagata, a o alii sili, ma faipule, ma alii o le pouliuli o lenei lalolagi, atoa ma agaga leaga i mea o i le lagi.” O loo faasino mai ai o loo i ai le isi lalolagi o le pogisa o loo i totonu o le lalolagi nei; e ta’ua o le ‘malo o le pogisa.’ O le olaga (lalolagi) leaga lenei o loo pule ai le malo faaleagaga o le pogisa. O le malo o le pogisa lenei o loo faaaogaina agaga leaga uma e faaseseina tagata o le lalolagi.

Ae faafetai i le Atua! O loo faailoa mai e le Atua ia te i tatou i le Kolose 1:3 “....na laveai mai ia te i tatou nai le pule a le pouliuli, a ua na aumaia i tatou i le malo o lona lava Alo pele.” Ona o Keriso Iesu, ua laveaiina mai i tatou nai le puleaga leaga a le olaga nei, ma tuuina i le malo o le Alo pele a le Atua. Ua tatou ola ai nei i totonu, ma ua tatou galulue mai lea malo i le TAIMI NEI.

E tatau ona fesoasoani lenei mea ina ia e malamalama i le uiga o le fetalaiga a Iesu ina ua ia fetalai mai, “...ae le o ni o le lalolagi outou, a ua ou li lia outou nai le lalolagi, o le mea lea e inoino ai le lalolagi ia te outou” (Ioane 15:19). O loo tatou i ai i le lalolagi nei, ae e le o le lalolagi nei i tatou, ona o loo tatou aumau i le isi lalolagi. O loo tatou i ai i lenei lalolagi ina ia tatou pule ai, ma pule i le puleaga a le pogisa, e faapei ona pulea e Iesu le lalolagi i aso na savalia ai e Ia le lalolagi. Aleluia!

Tatalo

Tama Peleina, oute faafetai atu ia te oe ona o lou faaaliaina mai ia te au o mea moni matago e i lau Upu. Eleoauosetagataolenei lalolagi; oute pule ma ou ola e sili nai loo faigamalo, o tamaoaiga ma manuia. Oute ola ma galue mai i le maualuga o lou Malo; o lea ou te tetee ai i faa tauli o loo i ai i lenei lalolagi, ona o loo sili le o looitotonuiateaunailooleoile lalolagi. Amene.

Su’esu’e Atili:

1 Peteru 2:9;1 Ioane 4:4

Faitauga tusi paia mo le tausaga e 1

Mataio 15:1-28 Esoto 1-2

Faitauga tusi paia mo tausaga e 2

Galuega 11:4-14 Iopu 15-16

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square