Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Vaai Ua Faamamaluina Oe


Aso lua 23

Vaai Ua Faamamaluina Oe

O lenei afai o ia Keriso se tasi, o le tagata fou ia, ua mavae le ola tuai, faauta, ua oo mai le ola fou (2 Korinito 5:17).

Ina ua le usiusitai Atamu ma Eva i le Atua i le fetago lea ma aai i le laau o le ola, ua molimau le Tusi Paia, “...ona pupula ai lea o laua mata, ua la iloa ua le lavalava i laua” (Kenese 3:7). O le la pauu na laua “pupula” ai ua le lavalava, ona maasiasi lea ma fefefe i laua. Ina ua valaau le Atua ia Atamu i le Faatoaga, na ia tali atu, “...na ou faalogo atu i le siufofoga i le faatoaga, ona ou fefe ai lea, aua ua ou le lavalava, ona ou la lea” (Kenese 3:10). Ma o le tali a le Alii ia te ia, “...O ai ea ua na tau atu ia te oe ua e le lavalava?” (Kenese 3:11).

E taua mea e te vaai iai, pe faapefea fo’i ona e vaai iai. Na vaai Atamu i lona sese ma na ia matamuli ai, ae e le o le mea lena o loo manao ai le Atua e te vaai i ai. Fai mai le Isaia 33:20, “Vaai atu ia i Siona le aai o tatou faapotopotoga, e iloa lava e ou mata o Ierusalema le mea e nofo lemu ai...” O le upu Eperu mo le “vaai” o le “chazah,” ma o lona uiga o le vaai ma lou pupula atu lea i la le agaga, e te vaai i mea ua le vaaia. O le mana e mafai ai ona vaavaai i la le agaga lea na faamutaina ina ua agasala Atamu ma Eva, ua le mafai ona la’ua iloa atu le mamalu.

Fai mai le tatou mau amata, “...o lenei afai o ia Keriso se tasi, o le tagata fou ia, ua mavae le ola tuai, faauta, ua oo mai le ola fou.” O le upu “faauta” o le upu Eleni o le “idou,” e tali tutusa lava ma le upu Eperu o le “chazah.” Ua faatusa lea i lou malamalama faaleagaga, ete vaai, ma e malamalama atili i mea ua e vaai i ai. E manao le Atua e te vaai, ma e sila a faaleagaga, o loo e ofu i le mamalu. O le mamalu lea na fano ‘ae ua toe mauaina ona o Keriso.

O le uiga lena o le Kolose 1:27: o Keriso lea o loo ia te outou o le faamoemoe i le manuia; ua taunuu mai le manuia. Na fetalai Iesu, “O le mamalu foi ua e foai mai ia te au, ua ou foai atu ia te i latou...” (Ioane 17:22). O lea, vaai faalelei ua faamamaluina (faamanuiaina) oe! Fai mai le tautinoga a le Roma 8:30, “O e na to a anamua e ia...ua faamanuiaina (faamamaluina) foi i latou e ia.”

E leai se mafuaaga e tatau ona e fefe ma sola ese mai le Atua; ua uma ona ia aveesea le agasala, sese ma le maasiasi mai lou olaga. O loo mana’o le Atua ete sila a o oe o le amiotou a le Atua ia Keriso Iesu. Ia e sila a ua tauamiotonuina oe i le faatuatua, ma ua ia te oe le lemu ma le Atua! Ia e vaai fo’i o oe o le ua manuia ma le manumalo e faavavau. Aleluia!

Tatalo

Tama Peleina, ou te alofa ia te oe; ou te faafetai ua e foaiina ia te a’u le mana e mafai ona o’u vaai ai i le loloto i mea moni, ua o’u vaai ma savali ai i ou faamanuiaga. O lo’u ola, o le faaaliga lea o lou matagofie, lelei atoatoa, ma le poto. I le Suafa o Iesu, Amene.

Su’esu’e Atili:

2 Korinito 3:18; Isaia 60:1-2

Faitauga tusi paia mo le tausaga e 1

Mataio 15:29-16:1-12; Esoto 3-5

Faitauga tusi paia mo tausaga e 2

Galuega 11:15-30; Iopu 17

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook