Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Tali I Le Igoa Sa’o


Aso tofi 25

Tali I Le Igoa Sa’o

E le toe vala‘auina lou igoa o Aperamo, a o le a igoa oe o Aperaamo, aua ‘ua ‘ou faia oe ma tupuga o nu‘u e tele (Kenese 17:5).

A’o e suesue i le Tusi Paia, e te maitauina le suia e le Atua o igoa o nisi o tagata ona o le faa tauli o loo i o latou igoa. O le faataitaiga o Iakopo, ina ua fanau o ia, sa faaigoaina ia Iakopo (o le tau-faasese). Na ola ifo lava o ia ma avea ma tagata tau-faasese; na ia faasese i lona tama ma lona uso. O lona olaga lava lea ae e le i feiloa’i ma le Atua. Ae o le taimi na feiloa’i ai ma le Atua, na suia ai lona igoa mai ia Iakopo le tagata taufaasese, ia Isaraelu, le alo alii ma le Atua (Kenese 32:28).

O le taua ia o lou tali atu I le igoa sa’o. Olouigoa o lou i’uga lea, ‘aua nei galo lea ia te oe. Afai e le tala feagai le igoa o loo e igoa ai nei ma le Tala Lelei ma le nagalo atoatoa o le Atua, sui. E le mafai ona avea oe ma Kerisiano ae e te tali atu i igoa e faa a aina ai Satani. O le tele ia o tagata e tali atu i igoa ia, aemaise lava Aferika. Afai e te le o mautinoaina le uiga o lou igoa, ia e su’esu’e i ai. Afai o se igoa sese, ia suia lea, aua o lou igoa o se ta’utinoga lea.

O le Feagaiga Fou, aemaise lava tusi a le au Aposetolo, o loo tumu i manatu o le Atua e faatatau i le tagata fou ia Keriso Iesu. O loo ia valaauina i tatou i igoa e o tutusa ma le ola ma le natura ua ia tuuina mai ia i tatou. E nagalo foi o ia tatou te tali atu i ia igoa.

O loo ta’ua i tatou o le amiotonu a le Atua ia Keriso i le 2 Korinito 5:21. E te le o taumafai e tauamiotonuina oe, o lou tagata lena e ala i le natura; ua e fanau mai faapena i le taimi na e fanau fouina ai. O lea, soia e te taumafai e te ola paia ma tau faa- amiotonu lou ola. Tali i lou igoa, a e tali atu i lou igoa, e te ola foi faapena. Ia e faapea atu, “Tama ou te faafetai ua e faia a’u ma tagata amiotonu ma le paia. Ua e faamalosia a’u, ma e faamanuiaina a’u ia ou ola atoatoa.”

O loo maua foi i le 2 Korinito 5:17 le isi foi igoa ua valaauina ai oe e le Atua: o le tagata fou. Atonu na e fanau mai i lou tina ma se tulaga faaletonu i lou toto, ae ina ua avea oe ma tagata fanau fouina, ia tali atu i lou igoa! O oe o le tagata fanau fouina e leai se tuana’i! Ua e tuueseina le natura tuai o loo i ai le tulaga faaletonu i le toto, atoa ai ma isi ma’i, ae ua faaofuina lou tagata i le tagata fou ua fausiaina i le amiotonu ma le lelei atoatoa—ua atoatoa i le faatusa lea o Keriso. Aleluia!

Tatalo

Tama Peleina, faafetai i igoa mamalu ua e valaauina ai a’u, ua tumu lo’u ola i le mamalu ma le atoatoa. O le faaaliga o lau Upu ua faamalamalamaina ai ma faatulagaina ai a’u mo le olaga manuia ma le manumalo fai fai pea. I le Suafa o Iesu, Amene.

Su’esu’e Atili:

Mataio 16:18; Kalatia 3:29; 1 Peteru 2:9

Faitauga tusi paia mo le tausaga e 1

Mataio 17:14-18:1-14; Esoto 8-9

Faitauga tusi paia mo tausaga e 2

Galuega 12:11-19 Iopu 20-21

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook