Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Upu O Fa’amanuiaga


Aso faraile 26

Upu O Fa’amanuiaga

‘Ia fa‘afetaia le Atua, o le Tama o lo tatou Ali‘i o Iesu Keriso, o le ‘ua fa‘amanuia mai ‘ia i tatou i mea uma lava e manuia ai i la le Agaga, i mea o i le lagi, ‘ona o Keriso (Efeso 1:3).

Ua uma ona faamanuiaina oe e le Atua i mea lelei uma o ia Keriso. Faamalologa, tamaoaiga, manumalo, manuia, olioli, lemu, ma faamanuiaga uma e mafai ona e mafaufau i ai ua ia te oe lea. Ua faamanuiaina oe i mea uma lava. Ae o le mea o loo mana’omia, o lou iloa lea ona faaaoga ia faamanuiaga i lou olaga.

O loo aumaia e le Numera 6:22-24 se manatu ia i tatou, fai mai, ‘Ua fetalai mai fo‘i le ALI‘I ‘ia Mose, ‘ua fa‘apea mai, ‘Ia e fai atu ‘ia Arona ma ona atali‘i, ‘ia fa‘apea atu, ‘Ia fa‘apenei ‘ona ‘outou fa‘amanuia atu i le fanauga a Isaraelu, ‘ia fa‘apea atu ‘ia te i latou, ‘Ia fa‘amanuia oe e le ALI‘I, ma ‘ia na tausi ‘ia te oe...” Ua uma ona faamanuiaina le fanauga a Isaraelu, o i latou o suli o Aperaamo. Aisea e mana’omia ai fua ona faamanuiaina e le faitaulaga i latou? Ona e mana’omia ona faaleoina upu o faamanuiaga i luga o e ua faamanuiaina.

Maitauina le mea na faia e le Atua i le tusi o Kenese: Ina ua uma ona faia Atamu ma Eva, fai mai le Tusi Paia ona ia faamanuia lea ia i laua. Faapefea? O upu! Fetalai o ia, “Ia fanafanau ma ia uluola...” (Kenese 1:28). O le isi foi faataitaiga o Iesu i lana talanoa i le au so’o, fai mai le Tusi Paia, “‘Ua ‘ave e ia ia te i latou i tua, ‘ua o‘o lava i Petania; ‘ona sisi‘i ai lea o ona ‘a‘ao ma fa‘amanuia ‘ia te i latou.” Na sisii lima o Iesu ma faamanuia atu i lana au so’o.

E faapena foi le upu a Paulo i le Roma 1:11: “aua ‘ou te naunau tele i le a feiloa‘i ma ‘outou, ‘ina ‘ia ‘ou avatu ‘ia te ‘outou se mea alofa i la le Agaga, e fa‘atumauina ai ‘outou.” E i ai le faamanuiaga e suia lou olaga e faavavau pe a o’o mai le Upu ia te oe. O le mafua’aga foi lea matou te faatauaina ai le alu i le Lotu. O le Lotu e te mauaina ai le Upu o le faamanuiaga e feliua’iina ai lou olaga. O taimi uma lava e te taliaina ai le Upu a le Atua, e i ai lava e siitiaga; e siitia lou olaga; e amata ona gaioi ma galue faamanuiaga o loo i lou agaga.

Tautinoga

O a’u o le suli o Aperaamo, ma o loo i luga ia te a’u ana faamanuiaga! Ua pei a’u o se laau ua toto i tafatafa ane o vai e tafe, e lauolaola, ma fua tele mai i fua o le amiotonu, ma o loo iloa le tupu olaola i vaega uma o lo’u olaga. Ua moni, ua laina tutusa lo’u olaga ma le manuia ma le manumalo i aso uma. Aleluia!

Su’esu’e Atili:

1 Korinito 2:12-13; Filemoni 1:6; Numera 6:23-26

Faitauga tusi paia mo le tausaga e 1

Mataio 18:15-35 Esoto 10-12

Faitauga tusi paia mo tausaga e 2

Galuega 12:20-25; Iopu 22-23

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook