Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Tofia Ina Ia Iloa Le Upu O Le Atua


Aso sa 28

Tofia Ina Ia Iloa Le Upu O Le Atua

Talu foi ina o e tama itiiti ua e iloa tusi paia, e mafaia ona faapoto ai ia te oe e iu ai i le faaolataga i le faatuatua ua ia Keriso Iesu (2 Timoteo 3:15).

Ina ua mavae le fetaia’i o Saulo ma le Alii i le ala i Tamaseko, ona valaauina lea e le Atua Anania, o le tagata amio Atua e tusa ma le tulafono ma faapea atu ia te ia: “...Ua to a oe e le Atua o tatou tama, ia e iloa lona nagalo, ma e vaaia Le Amiotonu, ma ia e faalogo atu i lona siufofoga” (Galuega 22:14). O Saulo lea ua igoa ia Aposetolo o Paulo, e le’o i ai o ia i le taimi nei, a’o oe lea ua tula’i mai; o lea, o le Upu lenei o le Alii mo oe, aua ua faapea mai Iesu, “E mavae atu le lagi ma le lalolagi, a o a’u upu e le mavae atu lava ia” (Mataio 24:35).

E le gata i lea, o le Atua o le Tama o agaga; e faailoa atu ma talanoa o Ia i le agaga o le tagata, aua e faavavau lea. A oo ina fetalai le Atua, muamua, e tatau ona e iloa o lo’o faailoa mai e le Atua ona ala, lona lua, o lo’o faasino i se tasi ina ia faatinoina lona nagalo. Ua faailoa atu e le Alii ia Saulo, ua to a o ia e na te sila aina lona nagalo - o lona Upu.

Po’o ua e sila aina ua to a oe ina ia iloa le nagalo o le Atua? E le’o faatatau nei to ga ina ia faataunu’u se galuega po’o se matafai’oi. O fuafuaga ia a le Atua ua valaauina ai oe ia faailoa atu lona Upu i lou agaga. O se faata’ita’iga, ua uma ona fuafuaina e le Atua e te su’esu’e nei i le tusi faitau lea i le aso nei. Afai e le’i to a e le Atua oe ete taliaina nei upu manuia; po’o lenei faaaliga faale-agaga, e le mafai ona e taliaina.

Ua li lia oe e le Atua mai galuega manuia o le Agaga Paia ina ia faailoa atu le mea moni i lou agaga: “O e ua li lia e tusa mona muai sila a e le Atua le Tama, i le faapaiaina e le Agata" (1 Peteru 1:2). Ua Ia sila aina oe ma tu’u esea oe ia te Ia ina ia iloa lona nagalo; o le mafuaaga lea e le mafai ai ona e ola se olaga le mautonu. O le mafuaaga lea e mafai ona e iloa ai le Atua i lou agaga. Ua Ia faatumulia lou agaga i le malamalama; o le malamalama o lona Upu, ina ia e iloa ma savali i lona nagalo atoatoa.

Tatalo

Lou Tama e, faafetai i le to aina o a’u ina ia iloa lau nagalo. Ua ou mausali i lau Upu, ma ua fua mai ai fua o le amiotonu mo lou mamalu. E le tatau ona i ai se mafuaaga e afaina ai au i le ala pe le mautonu foi, aua o lau Upu ua malamalama ai la’u ala, ma o lau ala foi e leai se pogisa, a’o le ola, lemu ma le manuia, i le Suafa o Iesu. Amene.

Su’esu’e Atili:

2 Ieremia 3:15; Luka 8:10

Faitauga tusi paia mo le tausaga e 1

Mataio 19:16-20:1-16; Esoto 15

Faitauga tusi paia mo tausaga e 2

Galuega 13:13-25 Iopu 26-27

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square