Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Valaauina I Le Mamalu Ma Le Matagofie


Aso gafua 29

Valaauina I Le Mamalu Ma Le Matagofie

Aua o e na sila a e ia anamua, na ia to a anamua foi, ia foliga i latou i lona Alo, ia foliga ia te ia, ina ia avea o ia ma ulumatua o le au uso e toatele; o e na to a anamua e ia, ua valaauina foi i latou e ia; o e ua valaauina e ia, ua ta’uamiotonuina foi i latou e ia; o e ua ta’uamiotonuina e ia, ua faamanuiaina foi i latou e ia (Roma 8:29-30).

Ole Atua e faavavau ia ma ua Ia iloa foi le lumana’i. O le lumana’i mo i tatou e le’o se lumana’i i le Atua, a’o mea ua tuna’i. Ua uma ona Ia sila a mea uma faatatau mo taeao, ma e a fesoasoani ia te oe i au mea sese uma, pe afai e te aioi atu ia te Ia. O lau aso taeao, e le o se mea e faateia ai o Ia, aua o Ia o le Atua e faavavau: “A o lei fanaua mai mauga, e lei faia foi e oe le lalolagi ma le atu laulau, o le Atua oe mai le vavau e oo i le faavavau” (Salamo 90:2).

Ua faapea mai le Tusi Paia ua Ia sila a, ma valaauina oe ina ia pei o lona Atalii, o Iesu. Ua uma ona Ia fuafuaina lou olaga i le mamalu ma le matago e. Ia taga’i foi i lana tala sa fai atu ia Ieremia: “Na a’u iloa oe a o lei faia oe e a’u i le manava; na a’u faapaiaina oe a o lei fanau mai oe, na a’u to a oe e fai ma perofeta i nuu” (Ieremia 1:5). E le na o Ieremia; ua uma ona sila a e le Atua lau sau ma ua uma ona Ia fuafuaina le ala o lau malaga e valaauina ai oe.

Ua faapea mai le Efeso 2:10, “Aua o lana lava galuega i tatou, na faia i tatou ia Keriso Iesu, ina ia faia galuega lelei, na saunia anamua e le Atua, ina ia tatou savavali ai.” O galuega fuafuaina o loo galue i totonu ia te oe. Ua uma ona faia e le Atua fuafuaga molouolaga,olaumafutaiateIaealaileUpumale Agaga Paia, e ta’ita’ia ai oe i le ala o lau to ga ia te Ia.

Ua molimau le 1 Peteru 2:9, “A o outou o le tupulaga ua li lia outou, o tupu ma ositaulaga, o le nuu paia, ma le nuu na faatauina mai e le Atua ina ia outou ta’uta’u atu ana galuega lelei – o le na valaau ia te outou nai le pouliuli e oo i lona lava malamalama e matua ofo ai.” Ua valaauina oe i le ola mamalu ma le matago e; ae le’o le ma’i, vaivaiga, mativa ma le faiaina. Ua ia te oe le ola manumalo ia Keriso. E le’o se tagata ese; o lou olaga ua fai lea ma mamalu o le Atua. Aleluia!

Tatalo

Lou Tama e, faafetai i le valaauina o au i le ola mamalu, alofa tunoa ma le faamanuiaina. Ua ou savali i ala ua li lia, o lea, e leai ni faaletonu e o’o mai. Ua ou manumalo i ala uma, aua o le Silisili ese o loo i totonu ia te a’u; faafetai i le faamautuina o a’u i le amiotonu, ma foaiina mai ia te a’u le poto ina ia ou faia lou nagalo i taimi uma. I le Suafa o Iesu. Amene.

Su’esu’e Atili:

1 Peteru 2:9 AMPC; Efeso 1:11-12

Faitauga tusi paia mo le tausaga e 1

Mataio 20:17-34 Esoto 16-17

Faitauga tusi paia mo tausaga e 2

Galuega 13:26-41 Iopu 28-29

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square