Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Mafutaina Le Upu


Aso lua 30

Mafutaina Le Upu

Aua e le mafai pe a na o i matou ona manatunatu i se mea, peiseai na ia te i matou, a o le Atua e mafai ai i matou; o ia foi na sauni i matou ia tatau ona fai ma auauna o le feagaiga fou, e le o le tusi, a o le Agaga; aua e a le tusi e fasioti, a e a le Agaga e faaola (2 Korinito 3:5-6).

Ole Upu a le Atua, o le agaga ia, o le ola foi ia; e sili atu nai loo tusi: “O ia foi na sauni i matou ia tatau ona fai ma auauna o le feagaiga fou, e le o le tusi, a o le Agaga; aua e a le tusi e fasioti, a e a le Agaga e faaola” (2 Korinito 3:6). Fetalai Iesu, “O le agaga lea e tupu ai le ola, e le aoga le tino i se mea; o upu ou te fai atu ia te outou, o le agaga ia, o le ola foi ia” (Ioane 6:63). E mafai e le Upu ona atia’e, siitia, ma suia i tatou mai le tasi mamalu i le tasi mamalu. O le mafuaaga lea matou te faamamafaina ai le su’esu’eina o le Upu a le Atua.

E nagalo le Atua, ina ia e mafaufau loloto i le Upu, aua na te sila a, a’o e faia, ona ulufale lea o le Upu i lou agaga ma avea ma mea patino ia te oe. E avea ma “Rhema” ia te oe, o le Upu a le Atua e patino lava ia te oe, e patino fo’i le taimi, e patino fo’i lona faamoemoe. A’o e manatunatu loloto pe faalogo i le A oga a le Atua, o taimi uma lava e oso a ai lou agaga e tautala atu i upu e faatatau i mea o loo e su’esu’eina poo mea o loo a’oa’oina ai oe, ‘aua e te tao a. Ia e tautalaina. O le upu “Rhema” lea e mana’omia e oe i taua faaleagaga.

A oo ina e lagonaina le Upu, o loo talanoa atu le Atua ia te oe, ae o loo mana’o fo’i le Atua ete tali atu i lana Upu. E faapena ona e mafuta i le Upu. O le mafuta i le Upu, e ao a ai ma lau tali atu ma lou su’esu’e i le Upu o loo a’oa’o ai oe. E i ai nisi Kerisiano latou te le iloa e tatau ona tali atu i le Upu. Latou te su’esu’e le Upu a le Atua e pei ona latou faitauina se nusipepa poo se tusi tala; e leai! E tatau ona e mafuta ma le Upu. O iina o loo i ai le mamalu!

Sei vagana ua e mafuta ma le Upu a le Atua, e le mafai ona iai se masaniga o oe ma le Upu. O ai le Upu? Fai mai le Tusi Paia, “Sa i le amataga le Upu, sa i le Atua le Upu, ole Atua foi le Upu. O ia lava sa i le Atua i le amataga. Na “ia” faia mea uma lava; e leai foi se mea e tasi na faia e lei faia e ia” (Ioane 1:1-3). O le Upu, o le tagata; vaai i le upu “Ia” i le fuaiupu o loo i luga. O lona suafa o Iesu! O Ia o le Upu na liu tino tagata; O le Upu ua faa-ofuina i le tino o le tagata.

Tatalo

Tama Peleina, ou te faafetaia oe mo le foaiina mai o lau Upu ou te ola ai. O lau Upu o le malamalama lea na te ta’ita’iina a’u ma faapupulaina o’u ala; ou te le savali i le pogisa. Ao ou su’esu’eina ma tali i le Upu, e fua tele mai lo’u olaga. I le suafa o Iesu, Amene.

Su’esu’e Atili:

Galuega 20:32; Eperu 13:5-6; 2 Timoteo 3:16-17

Faitauga tusi paia mo le tausaga e 1

Mataio 21:1-32 Esoto 18-19

Faitauga tusi paia mo tausaga e 2

Galuega 13:42-52 Iopu 30-31

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square