Start your day in The Word of God with

Rhapsody of Realities

Our messenger angel, here to give your day a lift!

Tatalo I Le Suafa O Iesu


Aso lulu 31

Tatalo I Le Suafa O Iesu

O lea aso tou te le toe fesili mai ai ia te au i se mea e tasi. E moni, e moni, ou te fai atu ia te outou, o mea uma tou te ole atu ai i le Tama i lo’u igoa, e foai mai e ia ia te outou (Ioane 16:23).

Ele’i fetalai Iesu e tatau ona tatou valaau i au paia o e ua o a’e i le lagi e tatalo mo i tatou, e pei ona faia e nisi Kerisiano i aso nei. O Iesu foi na fetalai e le toe tatalo o Ia mo i tatou, aua o loo alofa mai le Atua ia i tatou. O lea, o le manatu o loo a o Iesu i tafatafa o le Tama e aioi mo i tatou, e sese lea ma e le o tusitusiga ia o le A oga a le Atua. Faitau ana upu, “O lea aso e ole atu ai outou i lo’u igoa; ou te le fai atu foi ia te outou ou te faatoga i le Tama mo outou; aua e alofa mai lava le Tama ia te outou, ina ua outou alofa mai ia te au, ma ua outou talitonu o a’u nei ua ou sau mai le Atua” (Ioane 16:26-27).

E pei ona faitauina i le tatou mau amata, ua Ia a’oa’oina i tatou ona tatalo i lona suafa, ae le o le tatalo e ala i lona suafa. E i ai le eseesega i mea ia e lua. O le tatalo e ala i le suafa o Iesu, ua avea Iesu ma tagata e tu i le va. A’o le tatalo i le suafa o Iesu, o le faaaogaina lea o le mana faaloia ua foaiina mai e le Atua ia i tatou. Afai e te faalogo ae faai’u le tatalo a se isi e ala i le suafa o Iesu, ona e fai ifo lea iai, e le mauaina se tali o lana tatalo.

E tusa lava pe ete faapea atu, ae ou te masani ona tatalo faapenei ma maua tali i a’u tatalo; e mafua ona o oe o se tama meamea ia Keriso, ma o lae faatalitali le Atua i lou tuputupu a’e. Fai mai le A oga Paia a le Atua, “Na faapalepale le Atua i ona po o le valea; a o loo fetalai mai nei i tagata uma i nuu uma lava ia salamo” (Galuega 17:30). Pe afai e te manatu e le taua tele nei mea, taumafai ona tuli temoni i lou fai atu i ai, “sau fafo e ala i le suafa o Iesu.” E le aoga, aua e le o ni poloaiga ia a le Upu a le Atua.

Fetalai Iesu i le tusi o Mareko 16:17, “E mulimuli atu foi nei faailoga i e faatuatua; e tutuli temoni i lo’u igoa.” E le’i faapea mai, “e tutuli temoni e ala i lo’u igoa.” O le tatalo i le suafa o Iesu, o le tauaveina lea o lona pule, lona mamalu, ma lona tagata. O taimi uma ete faatoga atu ai i le Tama mo soo se mea lava, pe e te faatonuina foi se mea i le suafa o Iesu, e leai lava se eseesega o Iesu lava Ia o loo aioi atu. Tatou te ola i lona Suafa. Aleluia!

Tatalo

Tama Peleina, ou te faafetai mo le aia tatau, e tatalo ai i le Suafa o Iesu ma mauaina tali. E oo lava i le taimi nei, ou te folafola atu ua faamanuiaina lo’u aso, o loo fua tele, ma gaosiaina. I le Suafa o Iesu, Amene.

Su’esu’e Atili:

Filipo 2:5-11; Ioane 14:13

Faitauga tusi paia mo le tausaga e 1

Mataio 21:33-22:1-14; Esoto 20-21

Faitauga tusi paia mo tausaga e 2

Galuega 14:1-7 Iopu 32-33

Leave comments on today’s devotional at www.rhapsodyofrealities.org

#Otherlanguages

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square

Copyright 2020. Christ Embassy Hawaii Non-profit Christian Church |

  • Facebook